Reflectie op workshop ‘Computing in secondary education’

In december van 2012 heeft de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een aanbeveling gepubliceerd gericht aan het ministerie van OCW. Hierin werd opgeroepen tot een vernieuwing van het vak informatica in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Tevens werd er een sterk punt gemaakt voor het invoeren van een nieuw vak voor de onderbouw. Dit nieuwe vak, in het rapport aangeduid als digitale geletterdheid, bereidt leerlingen beter voor op de toename van digitale technologie in de wereld. Het feit dat de mens steeds meer afhankelijk wordt van deze technologie onderschrijft de noodzaak van kennis en kunde op dit gebied.

Read more